O Teście

Test Wiedzy o Józefie Piłsudskim to projekt realizowany przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego przy wsparciu Banku Zachodniego WBK oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o Pierwszym Marszałku Polski oraz przybliżenie jego postaci młodzieży. Test kierowany jest w szczególności do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pedagogów. Jako przygotowanie do Testu stworzona została Platforma Wiedzy o Józefie Piłsudskim, na której znajdują się fotografie i artykuły dotyczące Marszałka i jego czasów, umożliwiające przygotowanie się do Testu.

 

UWAGA! W związku z ograniczeniami czasowymi wprowadzona została zmiana w Regulaminie Testu. Organizatorzy zrezygnowali z przeprowadzenia dogrywki finałowej. W związku z czym wyniki uczestników będą zliczane na podstawie liczby poprawnych odpowiedzi oraz szybkości odpowiedzi (zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie dwóch kryteriów: liczby zdobytych punktów oraz w przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez więcej osób - łącznego czasu udzielania odpowiedzi)..

 

p1_1.png

Józef Piłsudski – pierwszy marszałek odrodzonej Rzeczpospolitej, współtwórca niepodległości, budowniczy nowoczesnego państwa i wódz naczelny zwycięskiej armii broniącej Europy Zachodniej przed bolszewikami w 1920 r. – jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich postaci historycznych XX wieku. Jego wyjątkowe dokonania stawiają go wśród postaci, które są naszą dumą narodową. Misją Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest popularyzacja wiedzy o Pierwszym Marszałku. W tym celu powołana została także partnerska inicjatywa Testu Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Poznaj z nami niezwykłą biografię Józefa Piłsudskiego, a następnie sprawdź swoją wiedzę w ogólnopolskim Teście! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


ptaszek_black.jpg  Jak zgłosić ucznia do Testu?

 • Aby zgłosić uczestników Testu nauczyciel musi dokonać rejestracji szkoły w systemie zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.muzeumpilsudski.pl
 • Nauczyciel za pomocą formularza zgłasza szkołę tworząc swoje konto.
 • Po zalogowaniu się do Platformy Wiedzy nauczyciel dodaje imię i nazwisko ucznia, który będzie uczestniczył w Teście. System nadaje hasło logowania dla każdego ucznia.
 • Rejestracji należy dokonać najpóźniej do dnia 6 marca 2016 roku włącznie.
 • Nauczyciel, zgłaszając uczniów i szkołę do Testu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Testu. Zgłoszenie uczniów i szkoły do Testu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Nauczyciel, zgłaszając uczniów i szkołę do Testu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wynikających z Regulaminu Testu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 • Uczniowie niepełnoletni mogą wziąć udział w Teście za zgodą rodziców lub opiekunów. W tym celu należy przesłać kopię Oświadczenia ws.udziału małoletniego (pobierz) na adres pocztowy: Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa lub w postaci skanu e-mailem: a.grochowicka@muzeumpilsudski.pl lub faksem na nr +48 (22) 842 04 25

ptaszek_black.jpg  Jak przystąpić do Testu 18 marca?

 • W dniu 18 marca na stronie Platformy Wiedzy pojawi się informacja o Teście, krótka instrukcja i ikona dzięki której bez problemu będziecie mogli przyłączyć się do testu oraz oglądać relację na żywo. Później wystarczy postępować już tylko ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie i odpowiadać na pytania.

ptaszek_black.jpg  Jak włączyć relację na żywo?

 • Relacja na żywo dostępna będzie poprzez stronę www.muzeumpilsudski.pl oraz testwiedzy.najlepszemedia.pl. Wystarczy kliknąć na odpowiedni komunikat na stronie.
 • Aby uczestniczyć w Teście i równocześnie oglądać relację na żywo, najlepiej wyświetlać ją na osobnym ekranie

ptaszek_black.jpg

  Informacje techniczne dla uczestników Testu:

 • aby poprawnie wyświetlić stronę zaleca się korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer 9 i nowsze, Firefox, Opera, Chrome i Safari
 • aby w dniu 18 marca uczestniczyć w Teście należy skorzystać w łącza internetowego o prędkości min. 2 Mbit/s
 • podczas trwania testu prowadzona będzie relacja na żywo z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie która będzie dostępna na stronie Testu